Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.
 
Kdo je správce?
Správce osobních údajů na webu www.podjalovymdvorem.cz je společnost TIDE REALITY, spol. s r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 128 00, IČO: 48584037, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17666 (dále jen Správce).
 
Jak nás můžete kontaktovat?
V případě dotazu použijte prosím tel.: +420 224 914 914 nebo e- mail: info@tide.cz
 
Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v případě vyplnění formuláře v detailu nemovitosti, odeslání dotazu na naše služby, odeslání dotazu na stránce Kontakty a na stránkách popisujících naše služby, přihlášení k odběru
obchodních sdělení a registrace na webu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
V případě vyplnění formuláře v detailu nemovitosti zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Celé jméno
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě odeslání formuláře na stránkách Kontakty, podstránkách bytů apod. zpracováváme tyto osobní údaje:
 • Celé jméno
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje
budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
V případě přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme tyto osobní údaje:
 • E-mailovou adresu
 • Jméno
 • Příjmení
Tento osobní údaj zpracováváme za účelem odesílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu. Předmětem obchodních sdělení budou nabídky nemovitostí. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a)
Nařízení. Zadané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let.

V případě registrace zpracováváme tyto osobní údaje:
 • E-mailovou adresu
 • Jméno
 • Příjmení
Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření zákaznického účtu a
na základě vašeho souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm.
a) Nařízení.
 
Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?
Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít
přístup k vašim osobním údajům.
Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:
 • E-mailingový nástroj
 • Administrátor webu
 • Účetní
 
Jaká jsou vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte
právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro
 • ochranu osobních údajů, případně na soud.
Výše uvedené dotazy nebo žádosti je možné zaslat na adresu společnosti TIDE REALITY, spol. s r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 128 00 nebo emailem na info@tide.cz.

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
 
JAK SE DĚLÍ COOKIES
Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
 1. Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:
 1. Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
 3. Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli.
 4. Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
 
K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME
Na našem webu používáme tyto cookies:
Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou
funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služby Oblíbené
nemovitosti apod.
Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování
anonymních statistik o používání webu.
Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik
provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat
návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v
reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
 
JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES
Při první návštěvě webových stránek můžete nastavit, zda chcete cookies
přijmout, odmítnout, anebo přijmout jen některé z nich.

Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno
“Historii“ navštívených stránek.
Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat V
takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena.
Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči
najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome

Firefox
Internet Explorer
Android – různé prohlížeče
Další informace o cookies a jejich využití najdete na
stránkách https://www.aboutcookies.org/.
 
TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností
Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů
cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude
společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání
stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a
pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím
osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby
zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce
poskytované společností Google, a to:
 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme
 • řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by
 • dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách
společnosti Google.
 
JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.