Financování

10 % z ceny - po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
90% Doplatek kupní ceny - k podpisu kupní smlouvy

NABÍDKA BYDLENÍ
Financování nového bydlení

Standardní postup prodeje

 
  • Ústní blokace jednotky po dobu 7 dní
  • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně uhrazení první zálohy.
  • Uzavření kupní smlouvy do 30 dní a doplacení kupní ceny.